COLECCIÓN PRUDENTIA IURIS
SERIE MEDIA

Reflexions sobre Catalunya.
Relligament, interacció i dialèctica en la seva historia i el seu dret.

Juan Bms. Vallet de Goytisolo

Juan Bms. Vallet de Goytisolo

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007
287 páginas
Catalán
ISBN: 978-84-9768-414-9

La serie media hasta el momento sólo cuenta con un volumen, la versión catalana del libro de Juan Vallet de Goytisolo Reflexiones sobre Cataluña. Religación, interacción y dialéctica en su historia y en su derecho, cuya edición castellana vio la luz en Barcelona el año 1989, habiendo debido de esperar esta catalana hasta 2007:

L´autor d´aquest llibre pensa que, potser així, aporta un granet de sorra a la filosofia de la història, tal com la concebé, en el seu Scienza nuova, el genial napolità Giambattista Vico. Així, intenta mostrar, en petit, un experiment dels corsi i ricorsi de la història; i fer un esbós, en la línia de les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains de Montesquieau i d´algunes de les intuïcions que esmunyí, en L´esperit de les lleis, quan contemplà de dalt estant les experiències apreses de la història.

Aquest llibre no és una història de Catalunya, ni vol ser-ho. Només mira de comunicar, tal com indica el títol, unes reflexions sobre la història i el dret de Catalunya que està totalment lligat a la història.

C/ José Abascal, 38, 28003 Madrid. © Copyright 2014, Fundación Elias de Tejada.